en en

Rozhodnutie o vstupe SR do EÚ

Na Summite v Kodani sa rozhodlo o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

Európska únia (EÚ) bola vytvorená v roku 1992 na základe Zmluvy o Európskej únii, známej tiež pod názvom Maastrichtská zmluva, ktorá nadväzovala na predchádzajúce európske integračné aktivity siahajúce do 50. rokov 20. storočia (Rímske zmluvy: Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva – EHS a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu – EURATOM).

Medzi základné princípy Európskej únie patrí prenášanie právomocí národných štátov na medzinárodné európske inštitúcie. EÚ však nemá právomoc privlastniť si vyššiu právomoc, ako jej udelia jednotlivé štáty, nedá sa preto hovoriť o federácii. Jej spôsob rozhodovania je vo svetovom meradle unikátny, preto je Európska únia považovaná za štátne usporiadanie sui generis. Európska únia má právnu subjektivitu, ktorá vznikla až prijatím Lisabonskej zmluvy. Týmto krokom sa Európska únia stala nástupcom Európskych spoločenstiev.

Hlavným cieľom Európskej únie je Európa s výrazným hospodárskym rastom, konkurencieschopnou ekonomikou a zlepšujúcou sa kvalitou životného prostredia. Novými cieľmi sú spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spolupráca v oblasti justície a vnútra. Mnohé jej ciele už boli zrealizované – menová únia a zavedenie občianstva únie. Aktivity EÚ pokrývajú celý rad oblastí – poľnohospodárstvo, obchodnú politiku, menovú politiku a pod.