en en

Rozlúčka so slovenskou korunou

Vydanie poslednej korunovej pamätnej mince.

NBS vydala poslednú zo 74 pamätných mincí v korunovej mene, striebornú mincu v hodnote 1000 Sk – Rozlúčka so slovenskou korunou. Emisiou tejto pamätnej mince uzavrela Národná banka Slovenska šesnásťročnú históriu slovenskej korunovej meny počas ktorej vydala 74 druhov pamätných mincí pripomínajúcich okrem výročí významných osobností a udalostí tiež historické pamiatky a významné prírodné lokality nachádzajúce sa na území Slovenska.

Na líci mince je v strede mincového poľa zobrazená budova sídla Národnej banky Slovenska. Po oboch jej stranách sú hviezdy a ich fragmenty symbolizujúce členstvo Slovenska v Európskej únii. Medzi hviezdami vľavo hore je značka programu Spoločné emisie Európy, znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura. Pri hornom okraji mince je v opise názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Pri spodnom okraji je umiestnený štátny znak a letopočet 2008.

Na rube mince sú na pozadí štylizovaného symbolu eura zobrazené fragmenty motívov piatich slovenských obehových mincí. Označenie nominálnej hodnoty mince 1000 Sk je v dvoch riadkoch v pravej časti mincového poľa. Pri hornom okraji mince je v opise text SLOVENSKÁ KORUNA, pri spodnom okraji sú letopočty platnosti slovenskej koruny ako peňažnej jednotky v Slovenskej republike 1993 – 2008. Značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL sú umiestnené pri ľavom okraji mince.

Rozlúčka so slovenskou korunou