en en

SIPS v prevádzke NBS

Medzibankový platobný systém SIPS v prevádzke NBS.

NBS začala zabezpečovať prevádzku novej verzie medzibankového platobného systému SIPS (Slovak Interbank Payment System) s funkcionalitou zúčtovania RTGS (Real Time Gross Settlements), s vyššími bezpečnostnými parametrami a s výrazne nižšími nákladmi na prevádzku. Zároveň bolo ukončené poverenie Bankového a zúčtovacieho centra Slovenska, a. s. pre zabezpečovanie bezhotovostného platobného styku na území SR.