en en

Slovenskí umelci v ECB

Výstava Súčasné umenie zo Slovenska v ECB.

Prezident ECB Jean-Claude Trichet a guvernér NBS Ivan Šramko v sídle  ECB vo Frankfurte nad Mohanom v rámci programu ECB, ktorý prezentuje súčasné umenie členských štátov EÚ, spoločne otvorili výstavu diel slovenských umelcov Súčasné umenie zo Slovenska.

Koncepcia kurátorky výstavy Heike Sütter sa sústredila predovšetkým na diela najmladších absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a na strednú generáciu. Jej prioritou bolo vystihnúť aktuálne trendy súčasného slovenského umenia, ktoré  sú schopné prihovoriť sa aj zahraničnému divákovi. Okrem objektov, inštalácií, fotografií a videoumenia bola zastúpená aj maľba, ktorá v posledných rokoch zaznamenala vďaka tvorbe mladej generácie energický návrat na scénu súčasného umenia.

Na výstave sa svojou tvorbou predstavili: Erik Binder a Gabika Binderová, Marko Blažo, Stano Bubán, Michal Černušák, Ivan Csudai, Michal Czinege, Richard Fajnor, Bohdan Hostiňák, Dorota Kenderová, Stano Masár, Ilona Németh, Roman Ondák, Lucia Tkáčová a Anetta Mona Chisa, Martin Sedlák, Erik Šille, Filip Vančo, Emöke Vargová. Okrem toho NBS vystavila zo svojej zbierky diela Albína Brunovského, Vladimíra Kompánka, Rudolfa Krivoša, Milana Laluhu a Kolomana Sokola. Oliver Leššo zastupoval mladú generáciu umelcov pracujúcich so sklom. Výstava v ECB trvala do 8. septembra 2006.