en en

Slovenský poistný trh je solventný

Na stresovom testovaní poisťovní, ktoré koordinovala a zverejnila EIOPA, sa zúčastnilo šesť slovenských poisťovní.

Vzhľadom na to, že na finančných trhoch dhodobo pretrvávajú nízke výnosy, EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) sledovala dopad najmä na životné produkty, ktoré majú dlhšie trvanie a mnohé z nich sú často aj s istými garanciami.

Agregovaná marža kapitálovej požiadavky na solventnosť pred stresovými scenármi bola  za slovenský trh vo výške 247% a po jednotlivých stresových scenároch  klesla na 194%  pri scenári dvojitého šoku (double hit) a na 237% pri low for long scenári.*

Slovenský poistný trh zostáva solventný aj pri zohľadnení stresových scenárov.
Podrobnejšia správa v slovenčine

*Senáre sú vysvetlené v tlačovej správe EIOPA:
https://nbs.sk/eiopa-oznamila-vysledky-zatazovych-testov-v-sektore-poistovnictva-za-rok-2016-na-urovni-eu