en en

Splatenie pôžičky od MMF

SR splatila finančné záväzky voči MMF.

Na základe uznesenia vlády SR z 13.9.2000 a rozhodnutia Bankovej rady NBS z 27.10.2000 realizovala NBS predčasné splatenie pôžičky Systemic Transformation Facility (STF) vo výške 75,05 mil. SDR (96,39 mil. USD), ktorá sa mala podľa pôvodného splátkového kalendára splácať do roku 2004.

Vyplynulo to z priaznivého vývoja platobnej bilancie a stavu devízových rezerv. Išlo o poslednú nesplatenú pôžičku SR voči MMF, ktorá jej bola poskytnutá v roku 1993 vo výške približne 186,68 mil. USD a bola čerpaná v dvoch rovnakých tranžiach v rokoch 1993 a 1994.