en en

Spolupráca so ŠÚ SR

NBS a Štatistický úrad SR podpísali prvú dohodu o vzájomnej spolupráci a výmene údajov.

Na základe Dohody NBS získava štatistické informácie o hlavných indikátoroch vývoja ekonomiky nevyhnutné pre jej rozhodovaciu činnosť. Štatistickému úradu SR poskytuje NBS informácie za oblasť bankovej a devízovej štatistiky.