en en

Sprísnenie limitu DSTI (schopnosti splácať úvery)

BR NBS vydala opatrenia, ktorými sprísnila limit na ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery (tzv. debt-service-to-income, DSTI) na 60 % s účinnosťou od 1. 1. 2020. Zároveň ustanovila niekoľko výnimiek z určeného limitu.

Dôvodom vydania opatrení bol pretrvávajúci rýchly rast zadlženosti domácností, ktorý sa ešte zintenzívnil v druhom polroku 2019 v dôsledku uvoľnenia menovej politiky ECB.

Hlavným cieľom opatrenia bolo znížiť riziko, že domácnosti nebudú schopné splácať svoje úvery v prípade krízy. Tým by sa prispelo k zmierneniu vplyvov krízy na domácnosti, finančný sektor a celú ekonomiku. Ustanovením vybraných výnimiek z limitu sa zároveň minimalizovala možnosť neprimeraného dosahu opatrení na skupiny domácností s menším rizikom.