en en

Sprísnenie politiky poskytovania spotrebiteľských úverov

Banková rada NBS schválila opatrenie NBS č. 10/2017, ktoré stanovilo podmienky pre poskytovanie spotrebiteľských úverov. Toto opatrenie bude v platnosti od 1. januára 2018.

Hlavným cieľom opatrenia je zmierniť riziká pre spotrebiteľov, ako aj pre spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery (banky aj nebankové spoločnosti) a obmedziť tvorbu nerovnováh na finančnom trhu.

Opatrenie vychádza z odporúčaní, ktoré prijala NBS ešte v roku 2014, najmä zavedenia viacerých limitov na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Limit na ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver má za cieľ zabezpečiť, aby príjem spotrebiteľa bol overený a spotrebiteľovi zostala istá časť príjmu ako rezerva pre nepredvídané udalosti. Cieľom limitov na maximálnu lehotu splatnosti je zabezpečiť, aby splatnosť úverov bola v súlade s ich charakterom. Tým sa zmierni aj riziko rastúcej zadlženosti domácností.