en en

Sprísnenie politiky poskytovania úverov na nehnuteľnosti

Od 1. januára 2017 je v platnosti opatrenie NBS č. 10/2016, ktoré stanovilo podmienky pre poskytovanie úverov na nehnuteľnosti.

Ide najmä o požiadavky na výšku rezervy z príjmu pri po­skytnutí úveru, ktoré sa budú postupne zvyšovať do polovice roka 2018, a limity na výšku úveru k cene nehnuteľnosti. Opatrenie NBS je reakciou na silný rast úverov domácnostiam, v rámci ktorého výrazne rastú úvery na bývanie.

Ciele navrhovaného opatrenia možno vnímať v dvoch rovinách. Prvou rovinou je oblasť finančnej stability. Druhou rovinou je oblasť ochrany finančného spotrebiteľa. Klesajúce úrokové sadzby sprístupnili úvery čoraz širším skupinám obyvateľstva a zároveň sa stupňoval tlak na uvoľnenie úverových štandardov. S rastúcou zadlženosťou rastie citlivosť na prípadné zhoršenie vývoja alebo rast úrokových sadzieb s negatívnym dopadom na domácnosti, veriteľov aj celú ekonomiku. NBS prispieva k zmierňovaniu dopadu cez určenie minimálnych úverových štandardov. Regulácia pozostáva z niekoľkých vzájomne prepojených pilierov, predovšetkým zákonov a opatrení o úveroch na bývanie a spotrebiteľských úveroch.