en en

SR vstúpila do Schengenského priestoru

SR vstúpila do Schengenského priestoru, ukončenie hraničných kontrol na hraniciach s Poľskom, ČR, Rakúskom a Maďarskom.

Schengenský priestor (slangovo Schengen) je územie časti Európy a hŕstky zámorských území, v ktorom môžu osoby voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek mieste zmluvných štátov bez toho, aby museli prejsť hraničnou kontrolou. Členmi Schengenského priestoru sú prevažne štáty Európskej únie.

14. júna 1985 bola v Luxemburskom Schengene podpísaná Schengenská dohoda. Zakladajúcich 5 európskych štátov – Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Francúzsko a Nemecko sa dohodli na bezcolnej únii v rámci svojich štátov. 

Schengenský priestor sa v roku 2007 rozšíril o 9  krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie 1. mája 2004 – Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko a Maltu. Cyprus mal pôvodne vstúpiť spolu s nimi, napokon však  požiadal o odklad vstupu kvôli zabezpečeniu problematickej hranice so severnou tureckou časťou ostrova. Kontroly na hraniciach medzi starými a novými členmi Schengenského priestoru definitívne padli o polnoci z 20. na 21. decembra, vzdušný priestor týchto krajín bol otvorený od 30. marca 2008.

12. decembra 2008 sa Schengenský priestor rozšíril o Švajčiarsko, avšak týkal sa  len zrušenia personálnych kontrol. Tovarové kontroly zostali, keďže  Švajčiarsko nie je členom žiadnej colnej únie s EÚ. Schengenský priestor nie je automaticky rozšírený aj na všetky zámorské územia členských štátov. Do Schengenského priestoru sú napríklad zahrnuté aj Kanárske ostrovy, Azory alebo španielske exklávy Ceuta a Melilla v Afrike. Naopak sem nepatria všetky zámorské územia Francúzska, nórske Špicbergy alebo aj nemecký ostrov Helgoland.