en en

Sťahovanie slovenských korún z obehu

NBS v prvých mesiacoch po zavedení eura zlikvidovala viac ako 230 ton bankoviek a 1 564 ton mincí slovenských korún stiahnutých z obehu.

Bankovky NBS ničila na svojich zariadeniach alebo sa spaľovali v cementárni, prípadne v železiarni.  Mince sa demonetizovali mechanickým deformovaním.