en en

Stanovenie konverzného kurzu

Rada Európskej únie na stretnutí Rady ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) prijala návrh Európskej komisie a rozhodla, že Slovensko vstúpi do eurozóny 1. januára 2009.

Rada tiež prijala nariadenia, ktorými sa stanovil stály konverzný kurz slovenskej koruny k euru a upravili sa určité technické ustanovenia týkajúce sa eura. Konverzný kurz sa stanovil na 30,1260 Sk voči euru, čo zodpovedalo vtedajšej centrálnej parite koruny v rámci mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Slovensko malo od tohto dňa šesť mesiacov na prípravu prechodu na euro.