en en

Štatistika a euro

V oblasti štatistiky sa začalo s prípravou údajovej základne, metodiky a technickej úpravy informačných systémov, ktoré súviseli s prechodom na spoločnú menu euro.

Pred zavedením novej európskej meny museli byť vykonané nevyhnutné práce ako príprava údajovej základne a metodiky, technická príprava informačného systému na prechod na euro, konverzia údajov v databázach do meny euro, príprava nových výkazov v štruktúre eurozóny, zostavenie požadovaných časových radov.

Zaviedli sa nové druhy štatistík a to štatistika cenných papierov v držbe, štatistika emitovaných cenných papierov a štatistika poisťovní a penzijných fondov.