en en

Štatistika za správu cenných papierov

Údaje za správu cenných papierov zverejňuje NBS na základe požiadavky Slovenskej bankovej asociácie a vybraných bánk.

Cieľom tejto štatistiky je zachytiť všetky cenné papiere, ktoré sú držané v prospech ďalšieho investora/tretej strany, a ktoré sú v správe bankového subjektu sídliaceho na území Slovenskej republiky. Na základe súhlasu niektorých z nich je možné publikovať aj agregované údaje za príslušné individuálne banky. Súhlas so zverejňovaním údajov za správu CP poskytli NBS k 31. 8. 2012 tieto banky:

  • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  • Československá obchodná banka, a.s.
  • Všeobecná úverová banka, a.s.
  • Volksbank Slovensko, a.s.
  • Poštová banka, a.s.
  • OTP Banka Slovensko, a.s.
  • Privatbanka, a.s.