en en

Stresové testovanie poisťovní

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) v roku 2018 uskutočnil stresové testovanie odolnosti poisťovní voči nepriaznivým situáciám na finančných trhoch.

Slovenské poisťovne neboli do testovania zahrnuté priamo, ale prostredníctvom svojich materských spoločností. Do testovania bolo zapojených 42 poisťovacích skupín, čo predstavuje 75% trhové pokrytie v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru z pohľadu celkových konsolidovaných aktív.

Testovali sa nasledovné poistné scenáre:

  1. významné a náhle zvýšenie úrokových sadzieb kombinované s rastúcou infláciou poistných nárokov a nárastom rušenia poistných zmlúv klientmi;
  2. dlhodobo pretrvávajúce nízke úrokové sadzby kombinované s nárastom dlhovekosti klientov;
  3. viaceré prírodné katastrofy (búrky, zemetrasenie, záplavy) v Európe.