en en

Súťaž o najkrajšiu mincu

Pri príležitosti piateho výročia vzniku NBS bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu slovenskú pamätnú mincu za roky 1993-1997.

Do hodnotenia o najkrajšiu pamätnú mincu bolo zaradených celkom 22 mincí a hlasovacie lístky boli rozoslané 218 hodnotiteľom z rôznych oblastí hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života.

Prvé miesto získala pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk s námetom Svetové dedičstvo UNESCO: Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia. Autorom mince je Milan Virčík. Na líci mince je vyobrazený banský vodoťažný vahadlový stroj, skonštruovaný Jozefom Karolom Hellom a postavený v roku 1738 na šachte Siegliesberg. Na rube sú vyobrazené architektonické dominanty mestskej pamiatkovej rezervácie Banskej Štiavnice. Pri pravom okraji mince je mariánsky stĺp, uprostred komplex stavieb Kalvárie a v ľavej časti kostol Nanebovzatia Panny Márie. Vľavo dole je zobrazený erb mesta


Súťaž o najkrajšiu mincu