en en

TARGET2-SK a SIPS

V súvislosti s prijatím eura otvorila NBS prvý prevádzkový deň v systéme TARGET2-SK, ktorý je súčasťou transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrov­nania platieb v reálnom čase v eurách (TARGET2). Systém SIPS sa stal pridruženým systémom systému TARGET2

Zavedenie meny euro si od 1.1. 2009 vyžiadalo zmenu v koncepcii medzibankového platobného styku v Slovenskej republike. Systém SIPS sa stal retailovým  systémom  určeným pre spracovanie klientskych platieb. Medzibankové platby boli presmerované do systému TARGET2.

Účastníkmi TARGET2 sa stalo 27 bánk, pobočiek zahraničných bánk a ostatných inštitúcií. Do systému TARGET2-SK sa takisto zapojili 3 pridružené systémy – EURO SIPS, CDCP SR, a.s. a First Data Slovakia, a.s., ktoré v ňom vykonávajú finálne vyrovnanie svojich transakcií.

Platobný systém SIPS počas celého obdobia rokov 1993 až 2009 spracovával všetky platby realizované medzi bankami na území Slovenskej republiky v slovenských korunách, t.j. klientske platby i medzibankové platby vrátane platieb menovo-politického charakteru. Výsledky spracovania týchto platieb boli na konci dňa vždy vyrovnané na účtoch peňažných rezerv bánk vedených v Národnej banke Slovenska. Možno konštatovať, že v Slovenskej republike fungoval efektívny a spoľahlivý medzibankový platobný systém, porovnateľný so špičkovými európskymi platobnými systémami, ktorý bol základom pre efektívne uplatňovanie nástrojov menovej politiky a rýchlu a účinnú reakciu centrálnej banky na aktuálnu situáciu v bankovom sektore.