en en

Tretie tisícročie

Pamätná strieborná, zlatá a platinová trimetalová minca k začiatku tretieho tisícročia.

Rok 2001 predstavval výnimočný časový medzník v dejinách ľudstva. Bol prvým rokom dvadsiateho prvého storočia a prvým rokom tretieho tisícročia. Nástup nového tisícročia sa často spájal s predstavami o budúcnosti ľudstva a s víziou pokroku vo všetkých oblastiach ľudského poznania. Bol tiež príležitosťou na hľadanie odpovede na otázku zmyslu existencie ľudského spoločenstva i človeka ako jednotlivca.

Na líci mince je hlavným motívom zobrazenie vesmíru s využitím kontrastu troch kovov rôznych farieb – striebra, zlata a platiny. V centre je na zlatej platničke stvárnené Slnko, do ktorého je pomocou liniek vpísané oko ako božský symbol i symbol pohľadu do budúcnosti. V dúhovke oka sú na rozhraní kovov umiestnené astrologické symboly planét. Súčasť kompozície tvorí aj Zem a niektoré ďalšie planéty slnečnej sústavy, naznačujúce naše miesto vo vesmíre. Po stranách mince je uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA vo vrchole trojuholníka rozdelený štátnym znakom, pod ktorým je letopočet 2001. Pri spodnom okraji mince je označenie nominálnej hodnoty 5000 Sk.

Na rube sa nachádza kompozícia troch rúk, inšpirovaná motívom stvorenia Adama zo známej fresky Michelangela v Sixtínskej kaplnke. Zobrazenie troch k sebe smerujúcich rúk je vyjadrením potreby spolupráce a spolupatričnosti ľudstva, ktorú zdôrazňujú písmená alfa a omega umiestnené medzi nimi. Po stranách mince sú nápisy NOVÉ TISÍCROČIE a latinský nápis TERTIO MILLENNIO (tretie tisícročie).

Autorom mince je Mgr. art. Patrik Kovačovský.

Tretie tisícročie