en en

Úprava informačných systémov platobného styku

V súvislosti s prípravou na spoločnú menu euro prebiehali rozsiahle úpravy informačných systémov domáceho a zahraničného platobného styku.

V rámci Národného plánu zavedenia eura v Slovenskej republike, v oblasti bezhotovostného platobného styku, bolo potrebné vykonať zásadné zmeny, ktoré sa týkali aj platobného systému SIPS. Tento bolo potrebné upraviť na prácu s novou menou a tiež zmeniť jeho funkčnosť.

Prijatím eura sa platobný systém SIPS stal pridruženým systémom systému TARGET2. Nový platobný systém SIPS bol navrhnutý ako systém výpočtu čistých multilaterálnych pozícií, ktoré sa dvakrát za deň vyrovnávajú na účtoch vedených v systéme TARGET2. Súčasťou zmeny bolo presmerovanie všetkých platieb menovo-politického charakteru a platieb medzibankových do systému TARGET2.

Záverečné vyrovnanie pozícií vypočítaných v platobnom systéme SIPS sa začalo vykonávať v systéme TARGET2.  2. januára 2009  v súvislosti so vstupom do eurozóny a prijatím spoločnej meny euro, otvorila NBS prvý prevádzkový deň v systéme TARGET2-SK.