en en

Útoky na korunu

Finančný trh SR zažil prudký odlev špekulatívneho kapitálu, ktorý spôsobil turbulencie na devízovom trhu.

Zlomovým obdobím bol máj, keď situáciu na domácom peňažnom trhu podstatne ovplyvnil vývoj na devízovom trhu. V poslednej dekáde mája sa v dôsledku zvýšeného dopytu nerezidentov po devízových prostriedkoch dostali domáce bankové subjekty do krátkej devízovej pozície, ktorej dorovnávanie na fixingu NBS im odčerpávalo korunovú likviditu. Zároveň došlo k znižovaniu celkových devízových rezerv. NBS reagovala na takúto situáciu znížením svojich refinančných aktivít a vytvorením tlaku na domáce bankové subjekty s cieľom obmedziť devízové predaje. V situácii kritického nedostaku korunovej likvidity uzatvárali aj referenčné banky internú dohodu o podstatnej redukcii devízových transakcií a prispievali tak k stabilizácii na devízovom trhu. 22. mája, potom čo úrokové sadzby na peňažnom trhu prekročili 100 %, zastavilo sa obchodovanie na tomto trhu a od 29. 5. 1997 sa vzhľadom na stratu záväzného charakteru sadzieb prestal zisťovať BRIBOR. Jeho kótovanie sa obnovilo 16. októbra. NBS eliminovala tlak na korunu sprísnením politiky na peňažnom trhu.