en en

Vyhlásenie konkurzu na poisťovňu Rapid life

Okresný súd Košice I rozhodol o vyhlásení konkurzu na spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a. s. so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904 (predtým podnikajúcej aj ako Prvá československá poisťovňa, a. s. alebo Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a. s.).

Národná banka Slovenska vydala odporúčanie pre finančných spotrebiteľov, klientov spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s., ako postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii.