en en

Vymenovanie guvernéra NBS

Guvernérom NBS sa stal Vladimír Masár.

Vladimír Masár vykonával funkciu guvernéra NBS od 29.7.1993 do 29.7.1999.

Vladimír Masár

V rokoch 1991-1992 bol riaditeľom úverového odboru v Tatrabanke, a.s. Bratislava. V septembri 1992 bol vymenovaný do funkcie 1. námestníka ministra financií SR a následne za štátneho tajomníka Ministerstva financií SR. V roku 1992 bol vymenovaný vládou SR za predsedu prípravného výboru na založenie Národnej banky Slovenska a bol vládnym splnomocnencom na založenie Národnej poisťovne SR. Bol vládnym zmocnencom pri prípravných rokovaniach na vstup ČSFR do Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).