en en

Vysoká inflácia

V 2. polroku vplyvom zvýšenia regulovaných cien dosiahla inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien dvojciferné hodnoty.

Prijaté vládne opatrenia stabilizovali výmenný kurz a vytvorili predpoklady pre postupné znižovanie úrokových sadzieb a tým aj jpokles inflácie. Menová politika bola orientovaná na stabilizáciu menového prostredia, t. j. predovšetkým na ovplyvňovanie cenovej stability a zabráneniu cenovej nákazy z oblasti regulovaných cien do cien ostatných tovarov a služieb.