en en

Výtvarné návrhy slovenských eurových mincí

NBS vyhlásila verejnú anonymnú súťaž na výtvarné návrhy slovenských strán eurových mincí.

NBS mala záujem, aby národná strana euromincí zobrazovala na vysokej výtvarnej úrovni bohaté historické, kultúrne a prírodné hodnoty Slovenska, a tým prispievala k jeho propagácii. Súťaž sa uskutočnila v dvoch kolách. 

Do prvého, s termínom uzávierky 31. januára 2005, sa predkladali kresbové návrhy mincí. Z každej nominálnej hodnoty postúpilo 5 najlepších návrhov do druhého kola. Autori postupujúcich návrhov vytvorili ich reliéfnu podobu a do 30. septembra 2005 mali predložiť sadrové modely.  

Výtvarné návrhy slovenských eurových mincí