en en

Výtvarné návrhy slovenských strán eurových mincí

NBS vyhodnotila súťaž na výtvarné návrhy slovenských strán eurových mincí.

Do súťaže bolo zaradených 64 súťažných návrhov, ktoré spĺňali jej podmienky. Spolu obsahovali 658 výtvarných návrhov jednotlivých mincí. V zmysle podmienok súťaže vyhodnocovali jej prvé kolo dve odborné komisie – jedna z námetového hľadiska a druhá z výtvarnej úrovne.

Do druhého kola súťaže postúpilo 36 návrhov. Všetci autori vybraných kresbových návrhov boli vyzvaní na účasť v druhom kole súťaže a na vytvorenie sadrových modelov mincí. Do druhého kola súťaže bolo doručených 32 sadrových modelov, pričom tri boli realizované v alternatívnom riešení. Po jeho vyhodnotení schválila Banková rada NBS na zaradenie do verejnej ankety desať výtvarných návrhov.  11. novembra 2005 bola vyhlásená verejná anketa o výtvarných návrhoch na slovenské strany eurových mincí. K desiatke návrhov mohla slovenská verejnosť zaujať stanovisko v termíne od prvej minúty 12. novembra do polnoci 20. novembra 2005. NBS ponúkla verejnosti rôzne formy účasti na ankete: telefón, SMS a internet. Nastavenie sčítacích zariadení eliminovalo pokusy ovplyvňovať výsledky ankety nadmerným počtom zasielaných hlasov z jedného zdroja. Anketa sa stretla s veľkým záujmom u obyvateľstva. Účastníci ankety zaslali jednotlivým výtvarným návrhom spolu 140 653 platných hlasov.

Výsledky verejnej ankety o výtvarných návrhoch na slovenské strany eurových mincí

 Poradie

 Námet návrhu

Počet hlasov

1.

Dvojkríž na trojvrší

    33 068

2.

Kriváň

    24 589

3.

Bratislavský hrad

    21 792

4.

Spišský hrad

    14 962

5.

Sv. Cyril a sv. Metod

    13 204

6.

Kríž z Veľkej Mače

      7 340

7.

Madona s Ježiškom z Kremnice

      7 138

8.

Panenská veža hradu Devín

      6 424

9.

Madona s Ježiškom z hlavného oltára

farského kostola v Levoči

      6 203

   10.

Keltská minca Biatec 

      5 933

       

                   Súčet všetkých hlasov

 

  140 653

Banková rada NBS oficiálne schválila výber a vizualizáciu výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí na svojom zasadnutí dňa 20. decembra 2005. Podľa názoru centrálnej banky vybrané výtvarné návrhy najvhodnejšie a najvýstižnejšie symbolizujú Slovenskú republiku, jej európske kultúrne a historické tradície ako aj bohaté prírodné dedičstvo a tiež dôstojne reprezentujú SR v zahraničí.

Výtvarné návrhy schválené BR NBS boli súčasne aj najúspešnejšími návrhmi z verejnej anonymnej súťaže.