en en

Vznik Investičného výboru

Investičná politika NBS v oblasti správy devízových rezerv.

Investičný výbor zodpovedal za činnosti súvisiace s tvorbou, aplikáciou a kontrolou dodržiavania investičnej politiky NBS v oblasti správy devízových rezerv. Hlavným dokumentom určujúcim pravidlá správy devízových rezerv NBS sa stal tzv. „Rule Book“, ktorý bol pravidelne aktualizovaný, aby efektívne riadil proces správy devízových rezerv NBS.