en en

Vznik oddelenia ochrany finančných spotrebiteľov

Oddelenie ochrany finančných spotrebiteľov

Ako súčasť útvaru dohľadu nad finančným trhom, rieši najmä podania občanov, ktoré sa týkajú rôznych sektorov finančného trhu (bankovníctvo, poisťovníctvo, kapitálový trh, starobné a doplnkové dôchodkové sporenie a finančné sprostredkovanie), pričom pri vybavovaní sa zameriava najmä na dodržiavanie zákonov finančného trhu.