en en

Začiatok pandémie COVID-19

NBS je v plnom nasadení v boji proti pandémii. NBS sa pripravovala na možné krízové scenáre a situáciu neustále monitorovala, tak na Slovensku, ako aj v kontakte s ECB. Slovenský finančný sektor zostal plne funkčný, rovnako ako prístup občanov k peniazom a k ich účtom.

NBS postupne prijímala opatrenia v oblasti uvoľnenia kapitálových požiadaviek, aby sa vytvoril priestor na financovanie reálnej ekonomiky zo strany bánk.

Ďalším krokom bola spolupráca na vydaní zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a jeho noviel, ktorý upravuje aj oblasť dohľadu nad finančným trhom a odklad splátok úveru, ktorý bol poskytnutý spotrebiteľovi.

Napriek historicky najväčšiemu medziročnému poklesu ekonomiky Slovenska v druhom štvrťroku 2020 v dôsledku pandémie, bankový sektor ostal odolný. Rizikom zostala druhá vlna pandémie a ukončenie platnosti podporných opatrení, čo by mohlo viesť k zvýšeniu miery zlyhaných úverov v budúcnosti.

Opatrenia proti pandémii v NBS: Krízové opatrenia sa na začiatku pandémie zamerali predovšetkým na ochranu zdravia zamestnancov. Obmedzili sa školenia, prednášky pre školy, návštevy a do odvolania sa pozastavili zahraničné pracovné cesty. Pracovníci NBS, ktorí zabezpečujú základné funkcie banky, začali pracovať v upravenom chránenom režime. Ostatným zamestnancom bolo umožnené pracovať z domu.