en en

Základný kameň novej budovy NBS

Národná banka Slovenska potrebovala riešiť svoju bezpečnú a bezrizikovú prevádzku a znížiť náklady na prevádzku banky.

Za účasti predstaviteľov NBS, primátora Bratislavy, účastníkov výstavby a pozvaných hostí bol slávnostne položený na Mýtnej ulici v Bratislave základný kameň novostavby ústredia NBS.

Pracoviská NBS v Bratislave boli v tom čase dislokované na 10 miestach vo vlastných i prenajatých objektoch. NBS platila každoročne za úschovu, správu a spracovanie obeživa mimo svojich objektov, nákladné bolo tiež prepojenie počítačovej siete medzi jednotlivými objektmi ako aj nutné telekomunikačné poplatky, náklady na parkovanie vozidiel, rozvoz pošty a ochrana objektov.  

Základný kameň novej budovy NBS