en en

Zákon o ochrane vkladov

NR SR schválila zákon o ochrane vkladov fyzických osôb.

Funkcia systému ochrany vkladov spočíva vo výplate náhrady vkladateľom v prípade, že banka nie je v dôsledku vlastnej finančnej situácie schopná zaplatiť splatné vklady. Zdroje na krytie takejto intervencie sa vytvárajú z účasti všetkých bánk na danom finančnom trhu na princípe vzájomnej solidarity a spoločnej zodpovednosti pre prípad zlyhania ktorejkoľvek z nich, keďže sa preukázala výhodnosť nákladov na financovanie systému ochrany vkladov oproti možným stratám z porúch celého finančného trhu vyvolaných takouto situáciou.

Náhrada za nedostupný vklad  v tom čase bola vo výške vkladu, najviac však vo výške tridsaťnásobku a pri stavebnej sporiteľni šesťdesiatnásobku priemernej mesačnej mzdy v SR za predchádzajúci kalendárny rok.