en en

Zapožičanie eur pre Slovensko

Zapožičanie eurobankoviek od Rakúskej národnej banky.

Guvernér NBS Ivan Šramko podpísal zmluvu s Rakúskou národnou bankou o zapožičaní a dodávke eurových bankoviek zo zásob Eurosystému. Predmetom zmluvy bolo zapožičanie 188 miliónov kusov eurových bankoviek v hodnote 7,1 miliardy eur, ktoré NBS potrebovala na predzásobenie z dôvodu zavedenia meny euro od 1. januára 2009.

Ak by sa tieto eurobankovky poukladali v dĺžke vedľa seba, vytvorili by súvislý pás dlhý 25 000 kilometrov a poukladané vedľa seba by vytvorili plochu rovnakú ako 450 futbalových ihrísk.