en en

Záťažový test EBA

Záťažovému testu na úrovni celej Európskej únie sa podrobilo spolu 48 bánk.

Výsledky celoúnijného záťažového testu koordinovaného Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) potvrdili, že 33 najväčších bánk, ktoré predstavujú 70% bankových aktív eurozóny a sú  pod priamym dohľadom Európskej centrálnej banky (ECB) za posledné dva roky zvýšilo svoju odolnosť voči finančným šokom. 

Na Slovensku sa testovanie týkalo tých bánk, ktoré patria do skupín podliehajúcich dohľadu ECB.