en en

Zber štatistických údajov

NBS ako centrálna banka už v roku 1993 zabezpečovala zber štatistických údajov zo všetkých komerčných bánk pôsobiacich na území SR.

Štatistické údaje boli následne spracovávané a vyhodnocované. Cieľom bolo získať údajovú základňu pre efektívne riadenie bankovej sústavy SR, pre ústredné orgány štátnej správy a medzinárodné finančné inštitúcie. Pre tieto činnosti sa využívala programová aplikácia ABIS, ktorá bola v rámci delimitácie prevzatá zo ŠBČS.