en en

Zlatá pamätná minca

NBS vydala prvú slovenskú zlatú pamätnú mincu s motívom Svätopluka.

Zlatá pamätná minca Svätopluk

Na lícnej strane mince je znak Slovenskej republiky. Na rubovej strane je imaginárny portrét Svätopluka z profilu a charakteristický pohľad na strážnu vežu, symbolizujúcu hrad Devín, v jej súčasnej podobe.

Dôležitou súčasťou celého kompozičného zoskupenia je štrukturálnymi prvkami zobrazená evokácia kráľovskej koruny vo výslednom myšlienkovom posolstve vyjadrujúca dominujúce tendencie tých čias – organizovanie, spájanie a zjednocovanie. Celkovú kompozíciu dotvára kruhopis Svätopluk s letopočtom jeho úmrtia 894 a rokom výročia 1994.

Autorom mince je akademický sochár Vojtech Pohanka.