en en

Zmeny v externej komunikácii

NBS sa v priebehu roka 2020 výraznejšie zviditeľnila nielen na sociálnych sieťach. V máji 2020 prijala novú Komunikačnú stratégiu NBS.

Prostredníctvom Facebooku, Twitteru, InstagramuLinkedIn začala NBS sprístupňovať výstupy svojej činnosti a dôležité informácie pre verejnosť. Na FB a svojom webe ponúka verejnosti komunikáciu aj prostredníctvom nového nástroja – chatbota Groša.

NBS začala v roku 2020 posilňovať komunikáciu aj cez vizuálnu identitu  – nasvietenie budovy, ktorú využila na vyjadrenie podpory na začiatku pandémie,  pri emisii zberateľských mincí a v rámci podujatia Biela noc – Christmas Edition.