en en

Zníženie proticyklického kapitálového vankúša

Banková rada NBS rozhodla o znížení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,00 % od 1. 8. 2020.

Dôvodom schváleného zníženia proticyklického kapitálového vankúša bola prítomnosť nepriaznivých časov v dôsledku koronakrízy. Okrem poklesu ekonomiky, pozvoľného zhoršenia na trhu práce a oslabenia trendov na trhu úverov je pre toto obdobie charakteristická mimoriadne vysoká miera neistoty.

Hlavným cieľom tohto rozhodnutia bolo umožniť bankám použitie kapitálového vankúša v súvislosti so zvýšenou tvorbou opravných položiek a zabezpečiť dostatok voľného kapitálu potrebného na financovanie rastu úverov.