en en

Zriadenie Úradu pre finančný trh

V nadväznosti na harmonizáciu a aproximáciu legislatívy SR s právom EÚ sa prejavila potreba zvýšiť účinnosť regulačného rámca finančného trhu v SR.

Prvou legislatívnou odozvou na túto požiadavku bolo zriadenie Úradu pre finančný trh (ÚFT), ktorý v zmysle zákona č. 329/2000 Z. z. začal od 1. novembra 2000 vykonávať štátny dozor v oblasti kapitálového trhu a komerčného poisťovníctva v SR.