en en

Zrušenie expozitúr

Zrušenie expozitúr v Trenčíne a Bratislave. Expozitúry v Humennom a Lučenci ukončili svoju činnosť v septembri 2011.

Zníženie počtu expozitúr neovplyvnilo plynulosť hotovostného peňažného obehu. NBS fyzickým a právnickým osobám naďalej poskytuje svoje služby v expozitúrach: Košice, Poprad, Žilina, Banská Bystrica, Nové Zámky  a v ústredí NBS v Bratislave.