en en

Hlavným ekonómom NBS je Michal Horváth

Michal Horváth nastupuje 1. februára 2020 na pozíciu hlavného ekonóma Národnej banky Slovenska (NBS). Hlavný ekonóm NBS je nová pozícia, ktorú bude M. Horváth zastávať zároveň s pozíciou riaditeľa odboru ekonomických a menových analýz.

Hlavným ekonómom NBS je Michal Horváth

„Oslovil ma projekt budovania otvorenej a  modernej centrálnej banky na Slovensku. Súčasťou tejto vízie je, aby si banka vybudovala medzinárodnú povesť ako zdroj kvalitných príspevkov do odborných diskusií a rozhodnutí na európskej úrovni. Zároveň je ambíciou priblížiť zdanlivo vzdialené dianie vo Frankfurte, v Európskej centrálnej banke, slovenskej verejnosti, ako aj aktívne počúvať a odpovedať na jej podnety týkajúce sa života v podmienkach spoločnej európskej meny. Mojou hlavnou úlohou bude dobudovať a viesť analytický tím, ktorého práca tieto ambície podporí kvalitným, zaujímavým a zrozumiteľným obsahom,“ uviedol Michal Horváth.

Michal Horváth veľkú časť svojho štúdia a akademickej práce na univerzitách v Yorku a Oxforde venoval otázkam , ktoré súviseli s menovou a rozpočtovou politikou. Výsledky svojej práce publikoval v renomovaných medzinárodných časopisoch a prezentoval ich na seminároch a konferenciách po celom svete.

Michal Horváth bol pri vzniku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zastupoval Slovensko v hospodárskych fórach na najvyššej expertnej úrovni. Počas pôsobenia na Ministerstve financií SR zastupoval Slovensko na rokovaniach o vstupe krajiny do eurozóny a následne v Hospodárskom a finančnom výbore EÚ.

Michal Horváth – životopis [.pdf, 107.2 kB]

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.