en en

Správa o finančnej stabilite - november 2023

27.11.2023 | 10.00 h

Záznam tlačovej konferencie

Záznam pre médiá (bez grafík)