en en

Tlačové správy ECB

Európska centrálna banka na svojich webových stránkach v sekcii Media týždenne zverejňuje množstvo nových informácií pre médiá, odbornú a širokú verejnosť. Pre lepšiu orientáciu v zverejňovaných informáciách uvádzame členenie na jednotlivé skupiny a podskupiny: