en en

Správy ECB

Európska centrálna banka na svojich webových stránkach v sekcii Media týždenne zverejňuje množstvo nových informácií pre médiá, odbornú a širokú verejnosť. Pre lepšiu orientáciu návštevníkov tejto sekcie uvádzame jej členenie s prelinkovaním na jednotlivé skupiny a podskupiny: