en en

Na začiatku roku 2021 rastú najmä ceny rodinných domov

V 1. štvrťroku 2021 ponukové ceny nehnuteľností na bývanie vzrástli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 4,2 %. Rast bol zaznamenaný vo všetkých krajoch, najviac v Trenčianskom a Nitrianskom. Na cenovom vývoji mali výraznejší podiel ceny domov, tempo rastu cien bytov mierne spomalilo. Predpokladaný mzdový vývoj v 1. štvrťroku bude mať negatívny vplyv na dostupnosť bývania. Vývoj v sektore stavebníctva signalizuje pokračovanie slabšej ponuky nových nehnuteľností, čo môže napomôcť rastu cien nehnuteľností v blízkej budúcnosti.