en en

Inflácia sa v marci priblížila k 2 %

Inflácia CPI v marci spomalila na 2,3 % (o 1,1 percentuálneho bodu oproti februáru). Prispeli k tomu najmä potraviny. Medzimesačne ceny spotrebného koša rástli o 0,1 %.

Graf 1 Štruktúra zrýchlenia/spomalenia inflácie CPI (medziročná zmena v %, príspevky k zrýchleniu/spomaleniu v p. b.)
Graf 2 Inflácia CPI a jej štruktúra (medzimesačná zmena v %, príspevky v p. b.)

Ceny medzimesačne v marci opäť rástli výrazne pomalšie ako pred rokom. Vyústilo to do spomalenia medziročnej inflácie už bližšie k dvom percentám. Bázický efekt bude pôsobiť ešte aj v apríli. Inflácia CPI by mohla byť na jeden mesiac tesne pod 2 % a dosiahnuť krátkodobé dno.

Čistá inflácia bez pohonných látok spomalila na 3,3 % (z 4,0 % vo februári). Zmiernenie tempa zaznamenali tovary aj služby. K ich pokračujúcej slabšej dynamike prispievajú trhové ceny energií, pokles dovozných cien s oneskorením a ceny výrobcov. Do cien služieb hotelov, kaviarní a reštaurácii sa naďalej premieta aj nízka dynamika cien potravín.

Ceny potravín medzimesačne mierne klesli. Znížili sa ceny výrobkov z múky a výrobkov z mlieka v rámci spracovaných potravín. Predpokladáme, že aktuálne vrcholí prenos poklesu cien agrokomodít, cien prvovýroby a výroby potravín pre domáci trh. Zároveň došlo k sezónnemu poklesu cien ovocia a zeleniny.

Regulované ceny od januára medziročne klesajú. Po odznení znovuzavedenia (v máji minulého roka) školského stravovania zadarmo sa regulované ceny vrátia k medziročnému rastu. Ich rast ešte zosilnie v júli 2025, keď odznie zrušenie koncesionárskych poplatkov. Úrovne cien energetických komodít plynu na európskom trhu naďalej predstavujú riziko pre rast cien plynu pre domácnosti v roku 2025.

Graf 3 Vývoj cien agrokomodít a potravín v štruktúre (medziročná zmena v %, príspevky v p. b.)
Graf 4 Štruktúra vývoja regulovaných cien (medziročná zmena v %, príspevky v p. b.)

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na analytici@nbs.sk.