en en

Inflácia vo februári spomalila už na 3,4 %

Inflácia CPI pokračovala aj vo februári v spomaľovaní. Prispeli k tomu najmä potraviny  a čistá inflácia bez pohonných látok. Medzimesačne ceny rástli o 0,5 %.

Graf 1 Štruktúra zrýchlenia/spomalenia inflácie CPI (medziročná zmena v %, príspevky k zrýchleniu/spomaleniu v p. b.)
Graf 2 Inflácia CPI a jej štruktúra (medzimesačná zmena v %, príspevky v p. b.)

Ceny medzimesačne vo februári rástli, ale oveľa pomalšie ako pred rokom. Vyústilo to do spomalenia medziročnej inflácie bližšie k trom percentám. Podobný vývoj je možné očakávať aj v marci. Inflácia by mala byť už pod úrovňou 3 %.

Čistá inflácia bez pohonných látok spomalila na 4,0 % (zo 4,5 % v januári). Zmiernenie tempa zaznamenali tovary aj služby. Vplyv vysokých trhových cien energií už úplne odznel. S oneskorením aktuálne vplýva pokles dovozných cien. V cenách služieb sa premieta aj nízka dynamika cien potravín. K zmierňovaniu čistej inflácie prispieva aj nízky dopyt.

Ceny potravín sa medzimesačne takmer nezmenili. Medziročne sú ceny potravín vyššie o 3,3 %. V nasledujúcich štyroch mesiacoch by mala ich dynamika spomaliť na približne jedno percento. V tomto období bude vrcholiť prenos poklesu cien agrokomodít, cien prvovýroby a výroby potravín pre domáci trh. Ich vývoj prispeje aj k dosiahnutiu krátkodobého dna celkovej inflácie. Vplyv zmeny nepriamych a spotrebných daní bol na úrovni +0,10 percentuálneho bodu. Premietol sa rast spotrebných daní na tabakové výrobky. Prenos ich zvýšenia bol rýchlejší ako minulý rok.

Vplyv zmeny nepriamych a spotrebných daní bol na úrovni +0,10 percentuálneho bodu. Premietol sa rast spotrebných daní na tabakové výrobky. Prenos ich zvýšenia bol rýchlejší ako minulý rok.

Graf 3 Vývoj čistej inflácie bez pohonných látok a jej základných zložiek (medziročná zmena v %)
Graf 4 Dovozné ceny posunuté a obchodovateľné tovary (medziročná zmena v %)

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na analytici@nbs.sk.