en en

Miera evidovanej nezamestnanosti: Pokles počtu nezamestnaných

Miera nezamestnanosti v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu po sezónnom očistení poklesla, keď dosiahla hodnotu 6,0 % (6,1 % v októbri). Voľných pracovných miest mierne pribudlo. Počet zamestnaných cudzincov mierne vzrástol.