en en

Nezamestnanosť sa blíži k rekordne nízkym hodnotám

Počet nezamestnaných aj v marci mierne poklesol. Miera nezamestnanosti zostala na rovnakej úrovni ako pred mesiacom (6,0 %). Rástol počet voľných pracovných miest, ako aj počet pracujúcich cudzincov.

Graf 1: Miera nezamestnanosti (%)
Graf 2: Počet registrovaných nezamestnaných osôb (v tis.)

Počet ľudí bez práce, ktorí sú registrovaní na úradoch práce, klesol takmer na historicky najnižšiu úroveň. Pozitívne je, že odtok uchádzačov o zamestnanie z evidencie naďalej prevyšuje prítok do evidencie. Vyústilo to do rekordne nízkeho počtu nezamestnaných. Najväčší nesúlad medzi požadovanými zručnosťami a disponibilnými uchádzačmi evidujeme v priemysle. Z neho prichádza najviac nových registrácii nezamestnaných, ale je tu aj najväčší počet voľných pracovných pozícií – predovšetkým ako operátor vo výrobe. Počet voľných pracovných miest presiahol 88-tisíc. Zároveň druhý mesiac po sebe rástol aj počet zamestnaných cudzincov.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na analytici@nbs.sk.