en en

Počty nezamestnaných naďalej klesajú

Počet nezamestnaných vo februári mierne poklesol. Miera nezamestnanosti sa znížila na 6,0 % (v januári 6,1 %). Celkom svižne narástol počet voľných pracovných miest a zamestnanosť cudzincov po dvoch mesiacoch poklesu opäť rástla.

Graf 1: Miera nezamestnanosti (%)
Graf 2: Prítok a odtok z evidencie úradov práce, počet voľných pracovných miest (počet v tis.)

Počet nezamestnaných naďalej klesal pri raste voľných pracovných miest a opätovnom raste zamestnaných cudzincov. Pravdepodobne sa prejavuje väčší dopyt po zamestnancoch po zvýšených odchodoch do predčasných penzií. Firmy čerpajú z domácich aj zahraničných zdrojov. Odtok uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce sa udržuje na relatívne vysokých úrovniach a prítok do evidencie oproti predchádzajúcemu mesiacu mierne poklesol. Vo februári relatívne rýchlo narástol počet voľných pracovných miest. K tomuto nárastu najviac prispel dopyt po operátoroch výroby, kvalifikovaných pracovníkoch alebo zamestnancoch v službách a obchode. Počet voľných pracovných miest dosiahol takmer 88-tisíc. Po dvoch mesiacoch poklesu sa opäť zvýšil počet zamestnaných cudzincov. Za posledný mesiac si tu zamestnanie našlo najviac cudzincov od polovice minulého roka.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na analytici@nbs.sk.