en en

Pokles ponuky sa zastavil a ceny nehnuteľností pokračujú v klesaní

Pokles cien nehnuteľností na konci roku 2023 sa výrazne spomalil. Údaje zo začiatku roku 2024 však ukazujú, že cesta k oživeniu na realitnom trhu nemusí byť len priamočiara. Ceny nehnuteľností medzi štvrťrokmi klesli o 0,4 %. Trend medzimesačných rastov pretrval od októbra do januára, vo februári však prišlo k výraznému zlacneniu. Zastavilo sa tiež postupné znižovanie ponuky, ktoré sme pozorovali počas celého roku 2023. Mierne vzrástli ceny bytov, zatiaľ čo ceny domov, naopak, poklesli. Najvýraznejší pokles evidujeme v Banskobystrickom a Košickom kraji. V Bratislave ceny prvý krát od konca roku 2022 mierne vzrástli.

V prvom štvrťroku 2024 poklesli ponukové ceny nehnuteľností o 0,4 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku. V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku sú ceny o 5,2 % nižšie (graf 1). V jednotkovom vyjadrení ide o pokles 10 EUR/m2, čím sa dostávame na priemernú cenu  2423 EUR/m2. K posunu celkovej ceny bývania smerom nadol prispel najmä Košický a Banskobystrický kraj. Príspevok[1]  Bratislavského kraja je po dlhej dobe opäť kladný (graf 2).

Graf 1: Vývoj priemernej ceny bývania (medziročná a medzištvrťročná zmena v %)
Graf 2: Dekompozícia cenového rozdielu (v EUR/m2)

Priemerná cena bytov na začiatku roku 2024 vzrástla o necelých 5 EUR/m2 a dostala sa na hodnotu 2689 EUR/m2. Medzi štvrťrokmi teda pozorujeme mierny nárast o 0,2 % (medziročne –3,8 %). Vzrástli predovšetkým ceny 1-izbových bytov, rozľahlé 5-izbové zlacneli (graf 3). Naopak, priemerná cena domov sa znížila o 47 EUR/m2. Vymazala tak rast z predchádzajúceho štvrťroka a dosiahla úroveň 1865 EUR/m2. Oproti minulému štvrťroku ide o pokles o 2,4 % (medziročne -3,4 %).

Pokles ponuky, ktorý pretrvával počas celého roku 2023 sa v prvom štvrťroku 2024 zastavil (graf 4). Spomalenie cenového poklesu v predchádzajúcom štvrťroku pravdepodobne mohlo na trh priviesť nových predávajúcich. Takto zvýšená ponuka následne prispela k dodatočnému zníženiu cien. Podiel bytov a domov na celkovom objeme inzerátov zostal nezmenený.

Graf 3: Vývoj priemernej ceny bytov a domov (úroveň v EUR/m2, medziročná zmena v %)
Graf 4: Podiel bytov a domov na celkovej ponuke (index 2021 = 100)

Z regionálneho pohľadu je najzaujímavejší prvý cenový rast v Bratislavskom kraji od konca roku 2022 (graf 6).Ceny klesali v 6 krajoch, najviac v Banskobystrickom (-7,2 %) a Košickom (-3,1 %). V Banskobystrickom kraji bol rozhodujúcim faktorom pokles cien domov v okresoch Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Zvolen. V Košickom kraji mal najvýraznejší vplyv pokles cien bytov aj domov v okrese Košice I.

Cenový rast evidujeme v Nitrianskom (+3,4 %) a Bratislavskom kraji (+0,3 %). V Nitrianskom kraji k rastu prispel cenový vývoj v okrese krajského mesta a ceny bytov v okrese Šaľa. V Bratislavskom kraji to boli okresy Bratislava III a Senec. Zaujímavosťou je, že Košický kraj mal v minulom štvrťroku najrýchlejší rast, zatiaľ čo Nitriansky, naopak, najvýraznejší pokles.

Graf 5: Aktuálna priemerná cena bývania v krajoch (úroveň v EUR/m2)
Graf 6: Vývoj priemernej ceny bývania v krajoch (úroveň v EUR/m2, medziročná zmena v %)

Návrat k rastu nebude taký jednoduchý ako sa z údajov za minulý štvrťrok mohlo zdať. V priebehu posledného štvrťroku 2023 medzimesačne ceny nehnuteľností postupne rástli, pričom tento trend pretrval aj v januári 2024. Február a marec však priniesli výrazne nižšie čísla (graf 7). V dôsledku vývoja v týchto dvoch mesiacoch je medzištvrťročné tempo rastu napokon záporné. Vývoj cien domov a bytov je na mesačnej báze veľmi premenlivý. Zreálnenie očakávaní na trhu potvrdzuje aj mesačná štatistika čistého prírastku úverov na nehnuteľnosti (graf 8).

Graf 7: Ceny nehnuteľností po mesiacoch (úroveň v EUR/m2
Graf 8:  Rast cien nehnuteľností a úvery na bývanie (medziročný rast v %, mil. EUR)

[1] Príspevok chápeme ako zmenu ceny v danom kraji, vynásobenú váhou kraja na celkovej priemernej cene.


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na analytici@nbs.sk.