en en

Komunikačný tím NBS posilní nový hovorca

Novým hovorcom Národnej banky Slovenska bude od 15. novembra 2019 Peter Majer. Je absolventom odborov žurnalistiky a germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a od roku 2004 pôsobil ako redaktor STV/RTVS. Posledných osem rokov bol vyslaný redaktor v Bruseli a pokrýval najmä témy, ktoré sa týkali Európskej únie, zahraničnej politiky, ekonomiky alebo terorizmu.

Doterajšia hovorkyňa NBS Martina Vráblik Solčányiová zostáva pracovať na oddelení komunikácie v rovnakej pozícii a s Petrom Majerom bude úzko spolupracovať a podieľať sa na komunikačných aktivitách NBS.

Kontakty pre médiá:
e-mail: peter.majer@nbs.sk
mobil: +421 945 720 109

Peter Majer

odd. komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.